Bản tin tức

Chủ đầu tư dự án Premier Village Kem Beach Resort

Công ty dành được nhiều giải thưởng cao quí do tổ chức uy tín trao tặng: Cúp vàng sản phẩm, dịch vụ xuất sắc năm 2008, 2009; Doanh nghiệp Việt Nam vàng 2008; giải thưởng Doanh nghiệp hội nhập và phát triển; bằng khen tham gia hội chợ Quốc tế Hà Nội 2009; Giải thưởng bông hồng vàng thủ đô.