Tìm kiếm ngôi nhà bạn yêu thích

Người mua hàng thông minh

Tấc Vàng giới thiệu đến khách hàng những dự án có đầy đủ pháp lý, có hạ tầng giao thông - tiện ích chất lượng cao, đồng bộ. Chúng tôi có những chuyên gia và các tư vấn viên bất động sản chuyên nghiệp trên 32 tỉnh - thành phố, cung cấp Vòng Dịch vụ khép kín bao gồm nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch quản lý dự án, định giá, tư vấn bán hàng và marketing, tư vấn tài chính, thiết kế nội thất, thủ tục pháp lý...

Cho thuê

Danh sách các căn cho thuê được cập nhật liên tục để quý khách hàng có thể nhanh chóng lựa chọn cho mình một căn hộ ưng ý nhất.

Cho thuê căn hộ R102 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 181,4m2, 3 phòng ngủ

R102 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R103 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 109m2, 2 phòng ngủ

R103 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 15-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R101 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 181,4m2, 3 phòng ngủ

R101 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R111 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 88,3m2, 2 phòng ngủ

R111 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 15-17 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R104 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 109m2, 2 phòng ngủ

R104 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 15-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R105 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 109m2, 2 phòng ngủ

R105 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 15-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R106 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 109m2, 2 phòng ngủ

R106 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 15-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R107 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 114,5m2, 2 phòng ngủ

R107 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 15-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R108 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 111m2, 2 phòng ngủ

R107 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 15-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R109 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 108,7m2, 2 phòng ngủ

R109 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 15-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R110 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 109,4m2, 2 phòng ngủ

R110 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 15-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R112 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 88,3m2, 2 phòng ngủ

R112 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 15-17 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R112A chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 145,2m2, 2 phòng ngủ

R112A Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R114 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 104,8m2, 2 phòng ngủ

R114 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R115 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 136m2, 3 phòng ngủ

R115 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R116 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 130,7m2, 2 phòng ngủ

R116 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R117 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 164m2, 3 phòng ngủ

R117 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R118 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 124,6m2, 2 phòng ngủ

R118 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R119 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 133,8m2, 2 phòng ngủ

R119 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R120 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 124,6m2, 2 phòng ngủ

R120 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R121 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 133,6m2, 2 phòng ngủ

R121 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R122 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 110m2, 2 phòng ngủ

Căn hộ số 22 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 17-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R123 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 113m2, 2 phòng ngủ

Căn hộ số 23 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 17-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R124 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 90m2, 2 phòng ngủ

Căn hộ số 24 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 17-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R125 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 151m2, 3 phòng ngủ

Căn hộ số 25 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 17-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R126 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 148m2, 3 phòng ngủ

Căn hộ số 26 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 17-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R127 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 89m2, 2 phòng ngủ

Căn hộ số 27 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 17-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R128 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 128m2, 2 phòng ngủ

Căn hộ số 28 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 17-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R129 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 179m2, 3 phòng ngủ

Căn hộ số 29 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 25-35 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R130 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 187m2, 3 phòng ngủ

Căn hộ số 30 Tòa R1 Vinhomes Royal City

Giá: 25-35 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R201 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 181,4m2, 3 phòng ngủ

Căn hộ số 01 Tòa R2 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R202 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 181,4m2, 3 phòng ngủ

Căn hộ số 02 Tòa R2 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R301 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 221m2, 4 phòng ngủ

Căn hộ số 01 Tòa R3 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R302 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 169m2, 3 phòng ngủ

Căn hộ số 02 Tòa R3 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R303 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 172m2, 3 phòng ngủ

Căn hộ số 03 Tòa R3 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R304 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 109m2, 2 phòng ngủ

Căn hộ số 04 Tòa R3 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R306 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 109m2, 2 phòng ngủ

Căn hộ số 06 Tòa R3 Vinhomes Royal City

Giá: 25-29 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R307 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 109m2, 2 phòng ngủ

Căn hộ số 07 Tòa R3 Vinhomes Royal City

Giá: 15-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R308 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 137m2, 3 phòng ngủ

Căn hộ số 08 Tòa R3 Vinhomes Royal City

Giá: 15-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R309 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 157m2, 3 phòng ngủ

Căn hộ số 09 Tòa R3 Vinhomes Royal City

Giá: 15-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Cho thuê căn hộ R310 chung cư Vinhomes Royal City, diện tích 123m2, 3 phòng ngủ

Căn hộ số 10 Tòa R3 Vinhomes Royal City

Giá: 15-20 triệu
Bàn giao: Đầy đủ nội thất

Mua bán

Mua bán chuyển nhượng căn hộ Vinhomes Royal City

Bán căn hộ 2 phòng ngủ Vinhomes
000

Bán căn hộ 2 phòng ngủ Vinhomes

Tòa R2

Giá: 333
Bàn giao: 888
Bán căn hộ 1 phòng ngủ Vinhomes
000

Bán căn hộ 1 phòng ngủ Vinhomes

Tòa R2

Giá: 333
Bàn giao: 888
Bán căn hộ 1 phòng ngủ Vinhomes
000

Bán căn hộ 1 phòng ngủ Vinhomes

Tòa R2

Giá: 333
Bàn giao: 888
Bán căn hộ 1 phòng ngủ Vinhomes
000

Bán căn hộ 1 phòng ngủ Vinhomes

Tòa R2

Giá: 333
Bàn giao: 888

Người mua hàng thông minh

Tin tức